АГ кабинети и специалисти


Д-р Виолета Михайлова - Акушер-Гинеколог
Код на специалност 01
Тел. 02 / 847-03-21, вътр.126
Прегледи по НЗОК, платени прегледи и изследвания.
ГРАФИК НА КАБИНЕТА, Ет. 3, Kабинет 303
Четни  
11:30 - 12:00 Домашни посещения
12:00 - 12:30 Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания
12:30 - 14:00
Специализирана АГ ЛКК
14:00 - 16:30
17:30 - 19:30
Амбулаторни прегледи
16:30 - 17:30 Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

Нечетни  
07:30 - 13:30 Амбулаторни прегледи
13:30 - 14:00
Специализирана АГ ЛКК
14:00 - 15:30 Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

Д-р Валентин Шкодров - Акушер-Гинеколог
Код на специалност 01
Тел .02 / 847-03-21, вътр.120
Прегледи по НЗОК, платени прегледи и изследвания.

В кабинета се извършва ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ - Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточна шийка
ГРАФИК НА КАБИНЕТА, Ет. 3, Kабинет 307

Четни - понеделник и четвъртък
07:30 - 11:00 Амбулаторни прегледи
11:00 - 12:30 Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”
12:30 - 14:00
Специализирана АГ ЛКК
14:00 - 15:30
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания

Нечетни - понеделник и четвъртък
13:30 - 14:00 ЛКК
14:00 - 16:00
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”
16:00 - 18:30 Амбулаторни прегледи
18:30 - 19:00 Домашни прегледи

Д-р Емил Вълчанов - Акушер-Гинеколог
Код на специалност 01
Тел .02 / 847-03-21, вътр.120
Прегледи по НЗОК, платени прегледи и изследвания.
ГРАФИК НА КАБИНЕТА, Ет. 3, Kабинет 307

Четни - вторник и петък
07:30 - 08:30 Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания
08:30 - 11:00 Амбулаторни прегледи
11:00 - 12:30
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”
12:30 - 13:00
Домашни прегледи

Нечетни - вторник и петък
14:30 - 15:00 Домашни прегледи
15:00 - 17:00 Амбулаторни прегледи
17:00 - 18:00
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”
18:00 - 19:00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания